Uslovi Ucesca
Poslednji updejt  Feb 17th, 2021
Uslovi učešća

Molimo vas pažljivo pročitajte: kupovinom ovog proizvoda vi (u daljem tekstu "klijent") pristajete na sledeće uslove koji su ovde navedeni.

Politika povrata sredstava za pakete lekcija Sloboda Amazona
Iskoristivši paket Sloboda Amazona od 1$ do 2000$ americkih dolara, imaćete pravo na povraćaj novca sve dok ste preduzeli mere, uložili pun napor i zapravo lansirali proizvod i pokušali da postignete uspeh .

Nećete dobiti povraćaj ako niste ni pokušali da preduzmete bilo kakvu akciju.

Prihvatljivost povrata novca je u potpunosti po našem nahođenju, ali s obzirom na to da imamo na umu najbolje interese naših učenika i u potpunosti stojimo uz naše programe, želimo da VI uspete i držimo se naše garancije nula rizika koja nudi povraćaj kursa.

Imajte na umu da će vam vraćeni iznos biti umanjen za sve naknade za obradu koje Ecom Freedom snosi i može biti vraćen samo putem originalnog načina plaćanja (tj. Originalne kreditne kartice).

Da biste ispunjavali uslove za povraćaj novca:
- Morali ste da pogledate 100% svakog kursa
- Mora da ste pokušali da pokrenete proizvod na Amazon FBA.
- Mora da ste bili aktivni u nasim privatnim studentskim Facebook grupama, i imate solidnu istoriju interakcije i postavljaju pitanja.
- Sigurno ste mentorstvo potražili od Radula Vucetica i imate dokazanu istoriju mentorske komunikacije i treninga sa njim.

Da biste dobili povraćaj novca, svoj zahtev možete podneti na akademija@slobodaamazona.com sa sledećom temom:
Zahtev za povraćaj sredstava zasnovan na dogovoru za kupovinu paketa lekcija.

U svom zahtevu opišite svoju situaciju, iskustvo sa programom i priložite dokaz da ste se zaista potrudili i lansirali proizvod na Amazon.

General

Ova veb lokacija („Veb lokacija“) je u vlasništvu i kojom upravlja Sloboda Amazona(„slobodaamazona.com“ „mi“ ili „mi“). Korišćenjem Sajta pristajete da vas obavezuju ovi Uslovi korišćenja usluge i da ga koristite u skladu sa ovim Uslovima korišćenja usluge, našom Politikom privatnosti i bilo kojim dodatnim uslovima i odredbama koji se mogu primeniti na određene odeljke Sajta ili na proizvode i usluge dostupne putem Veb lokacije ili sa Slobodaamazona.com. Pristup Veb lokaciji, na bilo koji način, bilo automatizovano ili na neki drugi način, predstavlja upotrebu Veb lokacije i vaš pristanak da se obavezujete ovim Uslovima usluge.

Zadržavamo pravo da s vremena na vreme izmenimo ove Uslove korišćenja usluge ili da nametnemo nove uslove za upotrebu Sajta, u kom slučaju ćemo revidirane Uslove korišćenja objaviti na ovoj veb lokaciji. Nastavljajući da koristite sajt nakon što smo pisati takve izmene, prihvatate Uslove korišćenja usluge, kao i modifikovani.

Naša ograničena licenca za vas
Ova veb lokacija i svi materijali dostupni na njoj vlasništvo su nas i / ili naših povezanih lica ili davalaca licence i zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakom i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Sajt se pruža isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Ne možete da koristite Veb lokaciju ili materijale koji su dostupni na Sajtu na način koji predstavlja kršenje naših prava ili za koji nismo ovlašćeni. Preciznije, osim ako je izričito odobreno u ovim Uslovima korišćenja usluge ili ako je vlasnik materijala, ne smete menjati, kopirati, reprodukovati, ponovo objavljivati, postavljati, objavljivati, prenositi, prevoditi, prodavati, stvarati izvedena dela, eksploatisati ili distribuirati na bilo koji drugi način način ili medijum (uključujući putem emaila ili drugim elektronskim sredstvima) svaki materijal sa sajta. Ako se registrujete za obuku, s vremena na vreme možete da preuzmete i / ili odštampate po jedan primerak pojedinačnih stranica Sajta za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da zadržite netaknuta sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima.

Vaša licenca za nas
Postavljanjem ili podnošenjem bilo kog materijala (uključujući, bez ograničenja, komentare, zapise na blogu, objave na Facebooku, fotografije i video zapise, svedočenja u video, audio, foto ili tekstualnom formatu) nama putem Sajta, Internet grupa, mesta na društvenim mrežama ili bilo koje od našeg osoblja putem e-pošte, teksta ili na bilo koji drugi način zastupate: (i) da ste vlasnik materijala ili objavljujete ili podnosite zahtev uz izričitu saglasnost vlasnika materijala; i (ii) da imate trinaest godina ili više. Pored toga, kada predajete, šaljete e-poštom, šaljete tekst ili isporučujete ili objavljujete bilo koji materijal, dodeljujete nam i svima nama ovlašćene besplatnu, trajnu, neopozivu, neekskluzivnu, neograničenu, svetsku licencu za korišćenje, kopiranje, modifikuju, prenose, prodaju, iskorišćavaju, stvaraju izvedena dela od, distribuiraju i / ili javno izvode ili prikazuju takav materijal, u celini ili delimično, na bilo koji način ili medij, koji su sada poznati ili su razvijeni u bilo koju svrhu. Prethodni grant će uključivati pravo na korišćenje bilo kojih svojinskih prava u takvom objavljivanju ili podnošenju, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prava pod autorskim pravima, zaštitnim znakom, zaštitnim znakom ili patentnim zakonima pod bilo kojom relevantnom jurisdikcijom. Takođe, u vezi sa vršenjem takvih prava, vi nama i svima nama ovlašćenima dajete pravo da vas identifikujemo kao autora bilo kog vašeg
Radule Vucetic
Osnivac Sloboda Amazona
Copyright 2021 - Radule Vucetic, Sloboda Amazona - Sva Prava Zadrzana